גברים נפגעי אלימות פיזית

התפיסה הרווחת כיום הנה כי נשים = קורבנות ואילו גברים = תוקפים - וזאת מאחר וגברים לא מדברים ולא משתפים את אשר הם חווים לעיתים קרובות מסיבות שונות (כמו בושה, חוסר אמון וכו') - כפי שמכונים "המגדר הנאלם".

תפיסה זו אינה עומדת בקנה אחד עם ממצאי המחקר בשטח, בהם נמצא כי נשים אלימות בשיעור דומה כמו גברים.

ניכר כי קיימת פמיניזציה של תופעת האלימות במשפחה והכחשה או מזעור של תופעת הגברים המוכים במסגרת תופעת האלימות במשפחה או האלימות הזוגית.

הבדיקה והחקירה של תופעת הגברים המוכים – מי הם ומה המאפיינים יוצאי הדופן של הגברים הקורבנות לאלימות במשפחה במדינת ישראל - היא מצומצמת.

פועל יוצא הוא, שישנם גברים רבים, המתמודדים מול אלימות של נשים ואין להם מענה טיפולי מספק ומקצועי.