ראיון רדיו של אבא בטיפול בתוכנית של ג'ודי ניר מוזס שלום